Environmental Chemistry

ISSN 0254-6108

CN 11-1844/X

Editoral Board

  • Share:

Chairman of Editorial Board:

JIANG Gui-bin, Professor, Research Centerfor Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, China

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038265.html

 

Editor-in-Chief:

 

GUO Liang-hong, Professor, Research Centerfor Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, China

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038210.html

 

Associate Editors:

 

WEI Fu-shengProfessor , China National Environmental Monitoring Centre, China

 http://www.cnemc.cn/en/leaders_profile/academician/201810/t20181029_667841.shtml

 

ZHAO Jin-caiProfessor Institute of chemistryChinese Academy of Sciences

http://159.226.64.162/web/27698/professor

 

WANG Chun-xiaProfessorNational Natural Science Foundation of China

 

ZHU Li-zhongProfessorZhejiang UniversityChina

https://person.zju.edu.cn/en/0085417


ZHENG Ming-huiProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038278.html

 

CAI Yai-qiProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038219.html

 

Membersof Editorial Board:

 

WANG Ya-weiProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200909/t20090916_2486053.html

WANG Chun-xiaProfessorNationalNatural Science Foundation of China

WANG Qiu-quan, ProfessorXiamen UniversityChina

http://chem.xmu.edu.cn/en/teacher.asp?id=387

WANG Ai-jieProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

 http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/201401/t20140106_4010935.html

WANG Lin, Professor, Fudan UniversityChina

http://environment.fudan.edu.cn/en/Show.aspx?info_lb=264&flag=225&info_id=317

WEI Chao-hai, ProfessorSouth China University of Technology

http://www2.scut.edu.cn/cese/2012/1031/c1494a42470/page.htm

CHE Yan-ke, Professor Institute of chemistryChinese Academyof Sciences,

http://159.226.64.162/web/27698/yanke-che

YIN Da-qiang, Professor, Tongji University,China

https://sese.tongji.edu.cn/55/1b/c3258a21787/_s112/55/61/c3258a21857/page.psp

TIAN Hong-hai, ProfessorEnvironmental Development Centre of Ministry of EnvironmentalProtection, China

FENG Xin-binProfessorInstitute ofGeochemistry, Chinese Academy of Sciences,

http://sourcedb.gyig.cas.cn/yw/pe/200908/t20090806_2331083.html

BI Shu-pingProfessor, Nanjing University, China

http://chem.nju.edu.cn/english/facultylr.asp?fln=BI,Shuping

ZHU Li-zhongProfessorZhejiang University, China

https://person.zju.edu.cn/en/0085417

QUAN Xie,Professor, Dalian University of Technology, China http://est.dlut.edu.cn/info/1040/1413.htm

LIU Guo-guang, Professor, GuangdongUniversity of Technology, China

http://yzw.gdut.edu.cn/info/1089/3478.htm

LIU Jie-min, Professor, University of Scienceand Technology Beijing, China

http://huasheng.ustb.edu.cn/shiziduiwu/huaxueyuhuaxuegongchengxi/2014-12-01/1.html

LIU Si-jinProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200910/t20091010_2541857.html

LIU Jing-fuProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038201.html

LIU Xin-hui, Professor, Beijing Normal University,China

https://env.bnu.edu.cn/english/people/faculty/14633.html

JIANG Gui-bin, Professor, Research Centerfor Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038265.html

SUN Ke, Professor, Beijing NormalUniversity, China

https://env.bnu.edu.cn/english/people/faculty/18945.html

SUN Hong-wen, ProfessorNaikai University, China

http://env.nankai.edu.cn/shiziduiwu/jiaoshou/sunhongwen/2015/0805/291.html

MU Yu-jingProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038200.html

MAI Bi-xian, Professor, Guangzhou Instituteof Geochemistry, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.gig.cas.cn/yw/rckyw/fs/201112/t20111202_3405396.html

YAN Xiu-ping,Professor, Naikai University, China

http://chem.nankai.edu.cn/en/dta.aspx?n=A099913058

DU Yu-guoProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038233.html

LI Wen-wei, Professor, University ofScience and Technology of China

http://chem.ustc.edu.cn/szdw_16/bd/201507/t20150728_242683.html

LI Fa-sheng, Professor, Chinese ResearchAcademy of Environmental Sciences

http://www.craes.cn/zjhky/craes_kydw/xrld/201808/t20180819_453710.shtml

LIJun-hua, Professor, Tsinghua UniversityChina

  http://www.tsinghua.edu.cn/publish/enven/6309/2011/20110215172604290599691/20110215172604290599691_.html

SHI Guo-qing, Professor, University ofScience and Technology Beijing, China

http://huasheng.ustb.edu.cn/shiziduiwu/shengwukexueyugongchengxi/2014-12-01/70.html

HE Pin-jing,Professor, Tongji University, China

https://sese.tongji.edu.cn/55/1b/c3258a21787/_s112/55/2e/c3258a21806/page.psp

YU Gang,Professor, Tsinghua university, China

  http://www.tsinghua.edu.cn/publish/enven/6309/2011/20110216000043281742822/20110216000043281742822_.html

GU Cheng, Professor, Nanjing University,China

http://hjxy.nju.edu.cn/en_wbe/teacher/gucheng.htm

WANG Hai-linProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038217.html

ZHANG Li-zhi, Professor, Central ChinaNormal University

http://chem.ccnu.edu.cn/info/1234/2683.htm

ZHANG Qing-huaProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Science

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038275.html

ZHANG Zhao-liang, Professor, University ofJinan

http://chem.ujn.edu.cn/info/1123/3356.htm

ZHANG Ai-qianProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/201006/t20100612_2880104.html

ZHANG Shu-zhenProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038275.html

CHEN Ji-ping, Professor, Dalian Instituteof Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.dicp.cas.cn/yw/zjrck/fas/200908/t20090820_2428040.html

CHEN Jian-min, Professor, Fudan University,China

http://environment.fudan.edu.cn/en/Show.aspx?info_lb=264&flag=225&info_id=322

CHEN Wei, Professor, Naikai University,China

http://env.nankai.edu.cn/shiziduiwu/jiaoshou/chenwei/2015/0730/38.html

CHEN Jing-wenProfessorDalian Universityof Technology, China

http://est.dlut.edu.cn/info/1040/1417.htm

LIN Zhang, Professor, South China Universityof Technology

http://www2.scut.edu.cn/cese/2014/1028/c1494a42666/page.htm

OUYANG Gang-feng, Professor, Sun Yat-senUniversity, China

http://ce.sysu.edu.cn/teacher/806

ZHOU Bin-sheng, Professor, Institute ofHydrobiology, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.ihb.cas.cn/en/expert/pl/200907/t20090722_2156188.html

ZHENGMing-huiProfessor, ResearchCenter for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

  http://sourcedb.cas.cn/sourcedb_rcees_cas/yw/yjy/200906/t20090612_1038278.html

ZHAO Jin-caiProfessor Institute of chemistryChinese Academy of Sciences

 http://159.226.64.162/web/27698/professor

ZHAO Feng, Professor, The Institute ofUrban Environment, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.iue.cas.cn/yw/rc/Professor/201009/t20100919_2965787.html  

ZHAO BinProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, ChineseAcademy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200910/t20091010_2541854.html

HAO Zheng-ping, Professor, University ofChinese Academy of Sciences

http://people.ucas.ac.cn/~0002749?language=en

YU Han-qing, ProfessorUniversity of Science and Technology of Chinahttp://dsxt.ustc.edu.cn/zj_ywjs.asp?zzid=385

YAO Zi-wei, Professor, NationalMarine Environmental Monitoring Center, China

https://www.nmemc.org.cn/zjdw/201711/t20171123_680583.shtml

HE Hong, Professor, Research Center forEco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038215.html

JIA Jin-ping, Professor, Shanghai Jiao TongUniversity, China

http://sese.sjtu.edu.cn/people/1963.html

GAO Shi-xiang, Professor, NanjingUniversity, China

http://hjxy.nju.edu.cn/en_wbe/teacher/gaoshq.htm

GAO Bao-yu, Professor, Shandong University,China

http://huankeen.sdu.edu.cn/info/1008/1054.htm

GUO Liang-hong, Professor, Research Centerfor Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038210.html

GUO Xin-biao, Professor, Peking University,China

http://sph.pku.edu.cn/content/?1332.html

SANG Nan, Professor,Shanxi University, China

http://hzy.sxu.edu.cn/szdw/js/34960.htm

HUANG Ye-ru, Professor,National Research Center for Environmental Analysis and Measurement,China

GE Mao-fa, Professor Institute of chemistryChinese Academyof Sciences

http://159.226.64.162/web/28261/home

JING Chuan-yongProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038227.html

CHENG He-fa, Professor, Peking University, China

https://www.researchgate.net/profile/Hefa_Cheng

ZENG Li-xi, Professor, Jinan University,China

ZENG Wen, Associate professor, Director of Editorial Department

YOU Jing, Professor,Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.gig.cas.cn/yw/rckyw/fs/201112/t20111205_3408156.html

CAI Ya-qiProfessor, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences

http://sourcedb.rcees.cas.cn/yw/yjy/200906/t20090612_1038219.html

PAN Xue-jun, Professor, Kunming Universityof Science and Technology, China

http://ese.kmust.edu.cn/html/english/Faculty/EnvironmentalScience/2017/09/20/0a3d16bc-11e1-40a3-9130-03408cd27f00.html

WEI Fu-sheng, Professor, China NationalEnvironmental Monitoring Centre

 http://www.cnemc.cn/en/leaders_profile/academician/201810/t20181029_667841.shtml

WANG Wen-xiong, ProfessorThe Hong Kong University of Science and Technology, China

https://life-sci.ust.hk/team/wen-xiong-wang/

ZUO Yue-gang, Professor, University ofMassachusetts Dartmouth, USA

https://www.umassd.edu/directory/yzuo/

X. ChrisLe, Professor University of Alberta,Canada

 http://www.ualberta.ca/~xcle/chris.html

LIXiang-dong, Professor, The Hong Kong Polytechnic University, China

  http://www.polyu.edu.hk/cee/~xiangdong/

LIXingfangProfessorUniversity of Alberta , Canada

https://sites.ualberta.ca/~xingfang/xingfang.html

LAM Kwan-singPaulLIN Qun-sheng, Professor, City University of Hong Kong, China

http://www.cityu.edu.hk/chem/deptweb/profile/pksl.html

MENG Xiao-guang, Professor, StevensInstitute of Technology, USA

https://web.stevens.edu/facultyprofile/?id=44

CAI Zong-weiProfessorHong KongBaptist University, China

http://chem.hkbu.edu.hk/en/staff/teaching&n=17

CAI YongProfessor FloridaInternational University, USA

http://chemistry.fiu.edu/faculty/yong-cai/

  • Share: